กระบวนการผลิตเส้นด้ายในการผลิตเสื้อยืด

นอกจากเบอร์เส้นด้ายที่บ่งบอกถึงคุณภาพแล้ว กระบวนการผลิตเส้นด้ายจากโรงงานก็เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยบอกถึงคุณภาพของเนื้อผ้าได้ การผลิตเนื้อผ้าที่ดีต้องเกิดจากการเรียงตัวของเส้นด้ายที่หนาแน่นสม่ำเสมอ และกำจัดสิ่งสกปรกจากเส้นใยได้ดี จะทำให้ได้ผ้าคุณภาพที่ดี ซึ่งจากกระบวนการผลิตเส้นด้ายจากโรงงานผลิตจะแบ่งได้ 3 เกรดเช่นกัน ได้แก่

ประเภทแรกคือ COTTON OE หมายถึงจะไม่ผ่านกระบวนการคัดคุณภาพเส้นใยฝ้าย ทำให้เนื้อผ้าเสื้อยืดประเภทนี้จะแข็ง เนื้อผ้ากระด้าง ไม่ทนทานต่อการใช้งาน ขาดง่าย เสื้อยืดที่ทำจากกระบวนการผลิตนี้จะต้นทุนต่ำ ราคาถูก และเป็นเสื้อยืดคุณภาพเกรดต่ำสุด เป็นประเภทเสื้อยืดราคาถูก

ประเภทที่สองคือ COTTON SEMI กระบวนการผลิตนี้จะดีกว่ากระบวนการแรก เป็นกระบวนการผลิตส่วนใหญ่ที่โรงงานนิยมใช้กันมาก คือการผลิตเส้นด้ายโดยใช้วิธีสางเส้นใยฝ้ายด้วยเครื่องจักร ข้อดีคือทำให้ได้เส้นด้ายใยสั้น ที่มีขนาดเบอร์ 20 – 32 ที่นิยมนำไปใช้ผลิตเสื้อยืดทั่วไป ซึ่งกระบวนการผลิตประเภทนี้จะทำให้ได้เนื้อผ้านุ่มกว่ากระบวนการแรก มีความกระด้างปานกลาง เหมาะกับการผลิตเสื้อยืดทั่วไป คุณภาพและราคาปานกลาง

ประเภทที่สามคือ COTTON COMP กระบวนการนี้จะถือว่าผลิตได้ดีที่สุด เพราะผลิตเส้นด้ายจากวิธีหวีเส้นใยด้วยเครื่องจักร กระบวนจะยุ่งยากซับซ้อนกว่าสองกระบวนการผลิตที่กล่าวมา ด้วยกระบวนการผลิตนี้จะทำให้ได้เนื้อผ้าที่นุ่มและละเอียด เนื่องจากผลิตจากเส้นด้ายที่มีขนาดเล็กตั้งแต่เบอร์ 32 ขึ้นไป เส้นด้ายมีเส้นใยที่ยาวกว่า รวมทั้งยังสามารถขจัดสิ่งสกปรกออกจากเส้นใยในเปอร์เซ็นที่มากกว่า จึงผลิตได้เนื้อผ้าที่มีคุณภาพดี ผ้านุ่ม ไม่กระด้าง มีความทนทานในการใช้งาน เสื้อยืดที่ผลิตด้วยกระบวนการนี้จะเป็นเสื้อยืดที่มีราคาแพง เป็นเสื้อยืดเกรดดี