วิธีการติดตั้งกระเบื้องยางลายไม้

วิธีการติดตั้งกระเบื้องยางลายไม้

1. เตรียมพื้นที่ก่อนปูกระเบื้องยาง พื้นที่ที่จะติดตั้งจะต้องเป็นพื้นขัดมันเรียบ ไม่เป็นเม็ดทราย

2.พื้นที่ต้องแห้งสนิท ไม่เปียกชื้น

3. ควรเก็บรักษากาวและกระเบื้องยางไว้ ที่อุณหภูมิ 20-30 C ประมาณ 48 ชั่วโมงก่อนติดตั้ง

4. พื้นที่ติดตั้ง ต้องแห้งสนิทปราศจากฝุ่น และควรทำความสะอาดพื้น,คราบน้ำมันก่อน

5. เตรียมวัสดุที่ต้องใช้ในการปรับพื้นที่ เช่น ปูนซีเมนต์ดำ , ยิปซั่มผสมกาว , ซีเมนต์กาว