ประเภทของมุ้งลวดที่ทำไว้กันแมลง

แต่เดิมมานั้นเรารู้จักมุ้งลวดในลักษณะของการนำมาใช้ป้องกันแมลงตัวร้ายทั้งหลายไม่ให้เข้ามาทำความรำคาญภายในบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ยุง” มุ้งลวดดูจะเป็นวัสดุประเภทเดียวที่ดูจะมีประสิทธิภาพสูงสุด ในราคาที่สามารถซื้อหามาใช้กันได้ เพื่อป้องกันแมลง โดยยอมให้แมลงตัวเล็กตัวน้อยที่มีขนาดย่อมกว่าตารางถี่ ๆ ของเส้นลวดและลมเท่านั้นที่สามารถลอดผ่านและถ่ายเทไปมาได้ แม้ว่าการใช้มุ้งลวดจะลดทอนกระแสลมที่พัดผ่านเหลือเพียงครึ่งหนึ่งก็ตาม แต่มุ้งลวดก็ยังเป็นที่ยอมรับ เพราะดีกว่าจะมานั่งตบยุงหรือหงุดหงิดกับบรรดาแมลงทั้งหลายที่จะบินมาเล่นแสงไฟในบ้าน

มุ้งลวดที่ผลิตขึ้นใช้ในบ้านเรา เป็นมุ้งลวดที่ทอขึ้นจากเส้นอะลูมิเนียมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.009 นิ้ว ด้วยเครื่องจักร ผืนมุ้งที่ออกจากเครื่องจักรจะมีความสกปรกจากคราบน้ำมันในขณะที่ทอ จึงต้องนำผืนมุ้งมาฟอกทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่ง ผืนมุ้งที่ผ่านการฟอกทำความสะอาดแล้ว เส้นอะลูมิเนียมจะมีความคมและความมันวาวสะท้อนแสงได้มาก เมื่อนำไปใช้งานจะมีผลทำให้ภาพที่ได้จากการมองผ่านผืนมุ้งลวดไม่ชัดเจน โดยเฉพาะมุมมองที่ทำกับผืนมุ้งลวดประมาณ 10-20 องศา และจากการขาดการลงทุนทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการผลิต ผืนมุ้งลวดจึงไม่ได้ผ่านกรรมวิธีเพื่อป้องกันการเกิดสนิมโลหะ ทำให้เกิดการผุกร่อนได้ง่ายเมื่อถูกความชื้น นอกจากนี้ การยึดเกาะกันระหว่างเส้นลวดในแนวตั้งและแนวนอนมีน้อย ทำให้ตาตารางของเส้นลวดโย้ไปมาได้ตามแรงดึง ดังนั้นการนำมาขึงขึ้นกรอบบานจึงต้องใช้ความประณีตอย่างมากในการดึงมุ้งลวดให้ตึงเพื่อให้ได้ตาตารางมุ้งลวดที่มีระเบียบไม่โย้ไปมา